hraběšín - vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod
Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín
název stavby: vodovod, kanalizace a čov hraběšín
veřejná zakázka: technický dozor investora, koordinátor bozp
popis stavby: stavba se skládá z objektu vodojemu a čov. délka vodovodního přivaděče 3500m, vodovodních řadů 2614m a kanalizačních stok 2614m. Celkem 8.728m sítí.
termín stavby: 03/2013 - 03/2014
zadavatel: obec hraběšín
objem prací: 33.840.148 Kč
osvědčení: prohlédnout stáhnout
stavba: dokončena

fotogalerie

Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín Vodovod, kanalizace a ČOV Hraběšín
lokalizace stavby