němčice - vodovod, kanalizace a čistírna odpadních vod
Vodovod, kanalizace a ČOV Němčice
název stavby: vodovod, kanalizace a čov
veřejná zakázka: technický dozor investora, koordinátor bozp
popis stavby: stavba se skládá z objektu vodojemu, vrtané studny 2 ks, čov, 151ks vodovodních šachet, 5590m vodovodních řadů s přípojkami, 151ks čerpacích šachet a 6275m kanalizačních stok tlakové kanalizace
termín stavby: 03/2011 - 06/2012
zadavatel: obec němčice
objem prací: 56.087.774 Kč
osvědčení: prohlédnout stáhnout
stavba: dokončena

fotogalerie

Vodovod, kanalizace a ČOV Němčice Vodovod, kanalizace a ČOV Němčice Vodovod, kanalizace a ČOV Němčice
lokalizace stavby