sány - kanalizace a čistírna odpadních vod
Kanalizace a ČOV Sány
název stavby: kanalizace a čov
veřejná zakázka: technický dozor investora, koordinátor bozp
popis stavby: stavba se skládá z objektu ČOV, podtlakové stanice, 241ks sběrných šachet a 7.857m kanalizačních stok
termín stavby: 03/2012 - 06/2013
zadavatel: obec sány
objem prací: 48.841.799 Kč
osvědčení: prohlédnout stáhnout
stavba: dokončena

fotogalerie

Kanalizace a ČOV Sány
lokalizace stavby