sány - revitalizace staré cidliny v sánech
Revitalizace staré Cidliny v Sánech
název stavby: revitalizace staré cidliny v sánech
veřejná zakázka: technický dozor investora, koordinátor bozp
popis stavby: jedná se o odtěžení sedimentu mrtvého ramene cidliny v k.ú. sány a oploánky, vyhloubení tůní, rekonstrukce vtokového objektu a vybudování nového propustku
termín stavby: 08/2012 - 06/2013
zadavatel: obec sány
objem prací: 5.400.000 Kč
stavba: dokončena

fotogalerie

Revitalizace staré Cidliny v Sánech Revitalizace staré Cidliny v Sánech Revitalizace staré Cidliny v Sánech Revitalizace staré Cidliny v Sánech
lokalizace stavby